Minkälaista on toimia tutkijana?

Tutkijana toimiminen on monen yliopistossa opiskelevan haaveena, ja tutkimus työllistääkin huomattavan osan korkeakoulutetuista. Moni pääsee tutkimukseen jossain määrin käsiksi jo yliopistoaikana esimerkiksi gradua tehdessä. Tutkimuksessa voi myös työskennellä osapäiväisesti opintojen ohella ja mikäli tällainen mahdollisuus tulee eteen, se kannattaa ehdottomasti käyttää saadakseen hieman kosketusta työelämään ja kontakteja muihin tutkijoihin.

Myös yritysmaailma tarvitsee tutkijoita

Moni tutkija on huolissaan työllisyydestä valmistumisen jälkeen ja tämä onkin osin aiheellista, sillä korkeakoulutettujen työttömyys monilla aloilla on kasvussa. Ongelmana on usein se, että yliopistossa tai muissa koulutuslaitoksissa kontakteja muihin kuin yliopistoalan tutkijoihin ei synny ja siksi esimerkiksi yritysmaailman kontaktit voivat jäädä varsin vieraaksi. Olisikin erittäin hyödyllistä, että yritysmaailma ja siellä tutkijana toimiminen tulisi tutuksi jo opiskeluaikana. Myös oman tutkimukseen painottuvan yrityksen perustamien on hyvä vaihtoehto korkeakoulusta valmistuneelle. Yritykseen voi saada tukea qred.com/fi/-sivustolta yrityslainan muodossa.

Tutkijan arkeen kuuluu paljon muutakin kuin tutkimus

Tutkijan päätoimi on luonnollisesti erilaisissa tutkimusprojekteissa, jotka riippuvat runsaasti siitä, minkä alan tutkijana henkilö toimii. Tehtäviin voi kuulua runsaasti erilaisten aineistojen läpikäyntiä, haastatteluja, laboratoriotyöskentelyä ja paljon muuta. Suuri osa työstä tapahtuu nykyään tietokoneella ja niiden avulla hyödynnetään joko laajoja tietokantoja, erilaisia aineistoja tai mallinnusohjelmia.

Tukijat tekevät runsaasti yhteistyötä muiden alan ammattilaisten kanssa ja voikin olla, että vähintään yksi päivä viikosta kuluu erilaisissa suunnittelupalavereissa. Erityisesti yliopistoilla rahoituksen haku on myös merkittävässä osassa, joten aikaa kuluu myös erilaisten apurahahakemusten tekemiseen. Yksityisellä puolella yritysmaailmassa rahoitus tulee usein yritykseltä itseltään, joka haluaa seurata tutkimustuloksia, joten erilaisia seurantaraportteja on myös laadittava.

Moni tutkija hyötyy hyvistä IT-taidoista ja täsmällisyydestä esimerkiksi raporttien kirjaamisen suhteen. Tämä auttaa kokonaistilanteen organisoinnissa ja helpottaa tehtävien tekemistä ilman ylimääräistä ajankulua. Yhteistyö on usein myös kansainvälistä, joten hyvä kielitaito on eduksi työskennellessä muista maista tulevien tutkijoiden kanssa ja ulkomaista aineistoa lukiessa. Työ on usein projektiluontoista, joten myös joustavuudesta on etua.

onepirate