Hammaslääketieteellinen tutkimus edistää myös yleisterveyttä

Hammaslääketiede nähdään usein eriytyneenä omaksi alueekseen lääketieteessä. Onhan koulutuskin oma ohjelmansa, toisin kuin muilla lääketieteen erikoisaloilla. Viimeaikoina on kuitenkin alettu ymmärtää suun terveyden yhteys kokonaisterveyteen yhä merkittävämpänä osa-alueena, eikä niinkään erillisenä asiana. Erityisesti viimeaikoina on keskusteltu suun bakteerien ja tulehdusten yhteydestä muistisairauksiin ja sydän- ja verisuonitauteihin.

Tämän lisäksi on jo pitkään ollut tiedossa, että suussa saattaa olla piilevänä niin sanottuja infektiofokuksia eli tulehduspesäkkeitä, joiden hoito ennen suuria sydänleikkauksia, keinonivelen operaatioita tai elinsiirtoja on erittäin tärkeää. Tämä johtuu siitä, että nämä leikkaukset madaltavat ihmisen omaa immuniteettia, minkä vuoksi ennen leikkausta hallinnassa pysynyt infektio saattaa lähteä leviämään ja aiheuttaa pahimmillaan verenmyrkytyksen.

Suun bakteereita voidaan tutkia myös syövän yhteydessä

Suun mikrobisto muodostaa suolen mikrobiston tavalla jokaisella ihmisellä omanlaisensa muuttuvan kokonaisuuden. Vaarallisia, tulehdusta aiheuttavia patogeeneja löytyy lähes kaikilta, mutta kaikki eivät suinkaan silti sairastu. Viime aikoina onkin yritetty selvittää muun muassa sitä, millainen suun bakteeriston koostumus on haitallinen ja miksi kaikki eivät sairastu.

Suun mikrobiston aineenvaihduntatuotteita on tutkittu myös suusyövän yhteydessä. Tietyt aineenvaihduntatuotteet, kuten asetaldehydi toimivat karsinogeeneinä ja saattavat näin ollen lisätä mutaatiota solun DNA:ssa, joka puolestaan voi johtaa syöpään. Suun alueen syövät ovat usein levyepiteelisolujen syöpiä, jotka ovat melko aggressiivisia ja muodostavat helposti metastaaseja muualle elimistöön.

Syöpätutkimus on edistynyt isoin askelin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja uutta pontta tutkimukseen ollaan saatu esimerkiksi immunoterapiasta, jossa elimistön oma luontainen puolustusjärjestelmä pyritään aktivoimaan taistelussa syöpäsoluja vastaan. Tällä tavoin voitaisiin mahdollisesti vähentää syöpälääkkeiden haittavaikutuksia, jotka ovat melko suuret. Syöpä on lähtöisin ihmisen omista kudoksista, joten annetut syöpälääkkeet tuhoavat syövän ohella myös tervettä kudosta ja haitat jäävät usein pysyviksi. Lisäksi hoidon aikana tulee usein merkittäviä sivuvaikutuksia. Immunoterapiasta yritetään löytää ratkaisua näihin ongelmiin.

Lisääntyvä tieto ja teknologia tuo uusia keinoja tutkimukseen

Tutkimuksen edistymisen myötä myös tutkijan työnkuva on muuttunut merkittävästi. Digitalisoituminen on aiheuttanut sen, että nyt yksi tärkeimmistä työvälineistä on tietokone, kuten macbook pro 15 tai vastaava, jolla saadaan aineistoa käsiteltyä ja haettua nopeasti. Digitalisaatio on sikäli helpottanut tiedon käsittelyä- ja hakua, että lähes kaikki tieto on nopeammin saatavilla ja myös kollegoihin on mahdollista olla yhteydessä milloin tahansa. Iso osa tutkimuksesta on siirtynyt kirjojen ja laboratorion parista tietokoneelle, jossa voidaan muun muassa tehdä digitaalista mallinnusta ja tilastoanalyysiä. Tästä huolimatta kuitenkin moni tutkija palaa edelleen erittäin mielellään juurilleen eli laboratorioon ja kirjojen ääreen, ainakin väliaikaisesti.

Laboratoriotutkimus edelleen merkittävässä osassa hammaslääketieteessä

Koska hammaslääketieteellinen tutkimus täytyy aluksi toteuttaa solu- ja eläinmalleilla, kuuluu siihen edelleen myös runsaasti laboratoriotyöskentelyä, jossa muun muassa kasvatetaan syöpäkasvaimia maljalla tai viljellään bakteereita ja tutkitaan niiden vastetta erilaisille lääkkeille.

Nämä pienet kokeet saattavat yksittäisinä kuulostaa melko merkittyksettömiltä, mutta ne muodostavat kokonaisuuden, jolla kasvatetaan saatavilla olevan lähdeaineiston ja tiedon määrää, joka puolestaan edistää myöhempää tutkimusta. Suun alueen solut ja kudokset ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa muun elimistön kanssa ja siksi näiden kudosten tautimekanismien tunteminen voi edistää merkittävästi tutkimusta myös muulla lääketieteen alalla, kuten viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneetkin.

onepirate