CRM-järjestelmät auttavat kehittämään yritystoimintaa

CRM-konsepti on käynyt viime aikoina kuin kuumille kiville. CRM eli asiakkuudenhallinta (engl. Customer Relationship Management) viittaa yritysten käyttöön suunniteltuun ohjelmiston tai järjestelmään, jonka tarkoituksena on tarjota yrityksille monipuolisia työkaluja työtapojen tehostamiseen ja tätä kautta liiketoiminnan kehittämiseen.

Asiakastieto on valtaa

Laadukkaan CRM-järjestelmän avulla yritykset pystyvät hallitsemaan asiakassuhteitaan paremmin. Tehokkaan järjestelmän ansiosta esimerkiksi datan analysointi, eri tehtäviin käytetyn ajan seuraaminen ja projektien hallinta onnistuvat paremmin. Yritykset, jotka ovat hankkineet CRM-järjestelmän käyttöönsä, pyrkivät tällä menetelmällä parantamaan yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluja, lisäämään myyntiä, hallinnoimaan asiakkuuksia ja parantamaan yrityksen omaa viestintää.

Asiakkuudenhallinta on paljon muutakin kuin asiakkaiden tietojen keräämistä yhteen järjestelmään. CRM-järjestelmä tarjoaa erilaisia työkaluja muun muassa työntekijöiden tehokkuuden, yrityksen kulujen sekä hankkeiden etenemisen seuraamiseen. Laadukas asiakkuudenhallinta auttaa kokoamaan yritykselle paremman ja kokonaisvaltaisemman kokonaiskuvan liiketoiminnan kehittymisestä sekä nyt että tulevaisuudessa.

CRM säästää aikaa

CRM-järjestelmä saattaa kuulostaa aluksi monimutkaiselta ohjelmistolta, mutta se onnistuu yhdistämään kätevästi kaikki sen monipuoliset ominaisuudet yhdeksi helppokäyttöiseksi työkaluksi. CRM-järjestelmää on helppo käyttää, joten yrittäjän ei tarvitse olla tekniikan alalla kokenut konkari. Mikä parasta, kun CRM-järjestelmä hoitaa kovan työn yrittäjän puolesta, tämä säästää myös aikaa, sillä järjestelmä hoitaa työaikojen seurannan, projektien hallinnan, resurssien kohdentamisen ja asiakkaiden laskutuksen automaattisesti.

CRM-järjestelmät toimivat tänä päivänä pilvipalveluiden kautta, minkä ansiosta ohjelmiston hallinnointi tapahtuu käteväsi missä vain ja milloin vain. Pilvipalveluiden hyödyntäminen takaa myös sen, että ohjelmisto kuormittaa yrityksen omia laitteita mahdollisimman vähän ja on aina sidottu laadukkaaseen IT-tukeen, jonka ansiosta virheet ja puutteet voidaan korjata mahdollisimman nopeasti.

Pilvipalvelun kautta toimivalla CRM-järjestelmällä on myös monia muita etuja. Ensinnäkin kirjautuminen ohjelmistoon onnistuu kätevästi omaa selainta tai erillistä mobiilisovellusta käyttäen. Tätä varten tarvitaan vain internet-yhteyteen yhdistetty laite. Tällainen CRM-järjestelmä on sekä helppo käyttää että se on mahdollista ottaa nopeasti käyttöön, sillä sen käynnistämiseen ei tarvita erillisiä asennuksia.

Kuka tarvitsee CRM-järjestelmää?

CRM-järjestelmän tehtävänä on yhdistää dataa eri toimintojen ja ominaisuuksien välillä. Tämän ansiosta kaikki järjestelmään syötetyt tiedot ovat yhteydessä toisiinsa. Näiden tietojen pohjalta kootut raportit ja tilannekatsaukset auttavat yritystä ymmärtämään kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tilannetta ja kehittämään sitä oikeaan suuntaan.

CRM-järjestelmä kulkee mukana missä vain ja milloin vain. Se auttaa keskittämään ihmisten tietotaitoja sinne, missä niitä eniten tarvitaan, koska monet yksitoikkoiset toiminnot on mahdollista automatisoida. Tällä tapaa työntekijöiden aikaa on mahdollista viedä juuri niille osa-alueille, jotka auttavat edistämään yrityksen myyntiä.

CRM-järjestelmä kasvaa ja muuttuu yrityksen mukana. Koska se pystyy mukautumaan täysin yrityksen kuin yrityksen tarpeisiin, se soveltuu sekä suurten kansainvälisten yritysten että pienempien pk-yritysten käyttöön.

onepirate