Etätyön merkitys ennen, nykyään ja tulevaisuudessa

Etätyö on aiheena puhuttanut ihmisiä kaikkialla maailmassa jo useiden vuosikymmenien ajan. Useimmissa yrityksissä on ollut erilaisia positiivisia etätyökokeiluja, mutta etätöiden säännöllinen tekeminen esimerkiksi Suomessa on vielä tällä hetkellä hyvin uusi työn suorittamisen muoto.

Etätyötä tarkkaillaan monista eri näkökulmista

Maailmanlaajuiset hetkelliset tai pysyvät muutokset vievät usein monia asioita eteenpäin. Tällä hetkellä maailmanlaajuinen Covid-19-virus haittaa ihmisten normaalia elämää koko globaalissa maailmassa. Useampi yritys on päättänyt viime kuukausina kokeilla etätyötä, joten myös Suomessa on havaittu yllättäen etätyön toimivan monilla aloilla erittäin hyvin. Etäyön tekemisestä ja etätyöstä käsitteenä on tehty maailmanlaajuisesti useita tutkimuksia. Etätyötä voidaan tutkia joko työntekijän, työnantajan tai molempien näkökannalta. Usein tarkkaillaan seuraavien asioiden sujumista käytännön tilanteissa eli etätyöpisteissä.

  • Minkälainen asenne työnantajalla tai työtä suorittavalla henkilöllä on tulevaa etätyötä kohtaan?
  • Onko työntekijällä käytössä kaikki etätyössä tarvittavat välineet?
  • Minkälaisia etuja ja haittoja etätyössä koetaan?
  • Miten asiakaspalvelutilanteet sujuvat etätyötä tehdessä?
  • Mistä asioista koostuvat etätyön paljon puhutut säästöt?

Etätyön juuret maailmalla

Käytännössä etätyön merkitys on lisääntynyt valtavasti esimerkiksi vuodesta 1974, jolloin amerikkalaistutkija Jack Nilles lanseerasi käsitteen etätyö eli telework. Maailmassa ei tuolloin ollut käytettävissä nykyaikaista tietotekniikkaa, vaan esimerkiksi perinteistä toimistotyötä tehtiin kynän, paperin, lankapuhelimen, kirjoitus- ja kopiokoneiden avulla.

Etätyön katsottiin tuolloin sopivan pääosin naisille. 1980- ja 1990-lukujen taitteessa USA:n erittäin suuret liikenneruuhkat olivat maassa akuutti ongelma. Ratkaisuna oli etätyö, jolloin työtä saattoi tehdä kotona ja työmatkoihin kuluva aika voitiin käyttää työntekoon. 1990-luvulla Amerikassa syntyi käsite “telecommuting”, joka tarkoittaa “etäällä tehtyä työtä työmatkoineen.”

Suomessa etätyötä tekevät sekä ylemmät toimihenkilöt että esimerkiksi toimisto- tai myyntialalla työskentelevät henkilöt. Tuloksellista myyntityötä vaihtelevine työpäivineen voi suorittaa vaikkapa suositulla kiinteistönvälitysalalla. Digitaalinen kiinteistönvälitysliike verkossa asunnon myynti esittelee sekä hienoimmat myynnissä olevat kohteet että tarjoaa työtä monille henkilöille Suomessa ja Ruotsissa. Kiinteistönvälitys on jo vuosia ollut ala, jossa työtä voi suorittaa myös etätyöpisteistä käsin.

Henkilön oma halu ja asenne tehdä etätyötä ratkaisee usein hyvin paljon. Henkilön pitää osata aikatauluttaa työnsä niin, että työ tulee tehtyä reaaliaikaisesti. Useimmat työnantajat käyttävät jonkinlaista työajanseurantaa, mutta usein työntekijä seuraa itse työtuntien toteutumista. Erilaisten etätyötutkimusten mukaan etätyötä tehdään 1-5 päivää viikossa kotona tai eri työpisteissä kuten normaalisti.

Etätyön tekeminen etäpisteestä käsin

Etätyötä voidaan siis tehdä kotona tai eri työpisteissä. Etätyössä käytetään apuna tietokonetta, älylaitteita, kuten tablet-laitetta ja matkapuhelinta sekä erilaisia tietokoneohjelmia, joiden avulla voidaan olla yhteydessä sekä työnantajaan että yrityksen asiakkaisiin. Etätyötä on nykyään helppo suorittaa, kiitos kehittyneen, korkealuokkaisen tietotekniikan erilaisine ohjelmineen.

Etätyö on viime vuosina lisääntynyt monin paikoin työpaikoilla koettujen ongelmien tai epäkohtien vuoksi. Perinteisten työpaikkojen yleisimpiin ongelmiin lasketaan kiinteistön kuiva, tunkkainen ilma, melu, tärinä, vetoisuus, pöly ja etenkin vanhemmissa kiinteistöissä piilossa olevat homehaitat. Yhteenvetona voidaan sanoa, että etätyön hyvät puolet on kaikkialla havaittu, joten etätyön merkitys lisääntyy kaikkialla askeleen verran kerrallaan.

onepirate