Uusia tutkimusongelmia lastenkasvatustieteessä

 

Lastenkasvatustiede on osa yleistä kasvatustiedettä, joka on puolestaan tieteenala, jossa tutkitaan ja kehitetään ihmisen elämän aikaista kasvua, oppimista ja kehitystä, ja näihin liittyviä ongelmia ja kysymyksiä.

Kasvatustieteiden yksi tärkeä osa on myös erilaisten koulutusinstituutioiden erilainen tarkastelu. Lastenkasvatustiede tai varhaiskasvatustiede on yksi merkittävä yleisen kasvatustieteen osa-alue muun muassa aikuiskasvatustieteen, pedagogiikan, sosiaalipedagogiikan ja ammattikasvatuksen ohella.

Varhaiskasvatus

Tässä tieteenalassa nähdään lasten kasvatus tavoitteellisena toimintana. Olennaisesti tärkeää on ymmärtää erilaisia lainalaisuuksia, joiden kautta päästään kohti tuloksellisempia ja tavoitteellisempia kasvatusmetodeja.

Oman erityisen lisänsä varhaiskasvatukseen tuo myös se, että se nähdään vaistonvaraisena ja periytyvänä toimintana. Kasvatus tai varhaiskasvatus lieneekin terminä monille lapsiperheille melko vieras, sillä käytännössähän lastenkasvatus ja arki lapsiperheessä ovat hyvin kiireistä aikaa täynnä “tohinaa ja hulinaa”. Yllätyksiä tulee eteen tämän tästä ja tilanteet vaihtuvat nopeasti.

Tämä kaikki on kuitenkin osa suurempaa kokonaisuutta, jossa vanhemmat kasvattavat lapsiaan – tietoisesti tai tiedostamatta.

Kodin osuus

Varhaiskasvatukseen kuuluu kaikki sellainen toiminta, jolla vanhemmat vaikuttavat lapseensa. Kun lapsi varttuu, niin hän saa itselleen yhä enemmän vastuuta, kunnes täysi-ikäisenä hän on juridisesti kokonaan vastuussa omasta elämästään ja päätöksistään. Tämä ei tietenkään merkitse välttämättä sitä, että hänen pitäisi muuttaa kotoaan pois.

Kuten kaikki vanhemmat tietävät, on lasten kasvattaminen hyvin vaativaa ja raskasta, etenkin alle kouluikäisten lasten kohdalla. Se voi olla jopa uuvuttavaa, mikäli lapsella on esimerkiksi diagnosoitu ylivilkkautta, autismia tai ADHD:ta.

Onneksi kasvatuksen ja lastenhoidon ongelmia ja haasteita voi ainakin vähentää laadukkaiden menetelmien ja välineiden avulla. Eräs paikka, josta löytyy runsaasti laadukkaita lastenhoitovälineitä, leluja ja lastenvaatteita on Lekmer.fi. Leikki on tärkeä osa lapsen kasvamista ja sen merkitystä ei koskaan pidä aliarvioida.

Digitaalisaatio tuo uusia haasteita kasvatukseen

Mitkä ovat sitten varhaiskasvatustieteiden suurimpia haasteita nykypäivänä? Ainakin osa niistä liittyy nykyiseen internetin ja digitaalisaation mukanaan tuomiin uusiin tilanteisiin. Lähes kaikilla kouluikäisillä lapsilla on jo oma puhelin, ja joillakin jopa älypuhelimet. Sanotaan, että neljävuotias osaa käyttää tablet-tietokonetta paremmin kuin monet vanhempansa.

Nämä kuulostavat tietysti suurenmoisilta asioilta, mutta tutkimustyön kannalta ongelmallista on esimerkiksi luotettavan tutkimustiedon puuttuminen – digitaalisaatio älypuhelimineen on kuitenkin varsin nuori ilmiö tieteen näkökulmasta.

Kasvatus vuorovaikutuksena

Kasvattaminen on aina kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Sen lisäksi nimittäin, että vanhemmat vaikuttavat toimillaan ja sanomisillaan lapseen myös lapsi vaikuttaa vanhempiinsa. Viime kädessä siis sekä lapsi, että vanhemmat kokevat henkistä kasvua sinä aikana, kun lapsi on heidän vastuullaan.

onepirate