Elintapojen merkitys sairauksissa tunnetaan yhä paremmin

Lääke- ja terveystieteen tutkimustiedon karttuessa on yhä useamman sairauden osalla herännyt kiinnostus ulkoisiin vaikuttaviin tekijöihin, kuten omiin elintapoihin. Esimerkiksi tupakoinnin vaikutus keuhkosyöpään on tunnettu jo vuosikausia, mutta vasta viime aikoina on alkanut selvitä muun muassa kroonisen stressin ja suoliston mikrobiomin merkitys erilaisissa sairauksissa.

Elintapavalmennuksen ympärille on syntynyt myös yrityksiä

Elintapavalmennus onkin tullut tärkeäksi osaksi terveyden ylläpitoa ja sitä voidaan tehdä monilla eri osa-alueilla. Osa valmennnuksesta keskittyy vain pieniin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi urheiluun, kun taas osa on kokonaisvaltaista, niin sanottua life-coachingia. Monet valmentajat toimivatkin freelancereina tai kevytyrittjinä ja kevytyrittäjyys onkin toimiva vaihtoehto, mikäli haluaa työllistää itsensä terveysvalmennuksen alalla.

Monet elintapavalmentajat hyödyntävät viimeisintä käytettävissä olevaa tutkimustietoa esimerkiksi optimoidakseen valmennettavansa tuloksia. Esimerkiksi ravitsemusterapeutti voi aktiivisesti seurata tutkimusta suolistomikrobiomista ja eri ruoka-aineiden vaikutuksesta siihen. Uusimman tiedon avulla saadaan merkittäviä tuloksia ja pidetään yllä laatua.

Myös tutkimus elintapojen merkityksestä lisääntyy

Pikkuhiljaa myös lääketieteellisessä tutkimuksessa kiinnostus on suuntautunut jatkuvasti enemmän siihen kuinka elintapamme vaikuttavat yhdessä oman genotyyppimme kanssa, ja miten meillä on mahdollisuus omilla elintavoillamme esimerkiksi ehkäistä sairauksia. Ihmiselimistöstä ei edelleenkään tiedetä läheskään kaikkea, ja uuden tiedon lisääntyminen vaatii myös runsaasti systemaattista tiedonhakua ja tiedon jäsentelyä tutkijoilta.

Tiedemaailmassa onkin erityisesti lääketieteen saralla ilmaistu tarvetta systemaattisille kirjallisuuskatsauksille. Näissä katsauksissa tulisi käydä läpi mahdollisimman paljon alan tutkimuksia ja kirjallisuutta, jotta saataisiin enemmän selkeitä kokonaisuuksia ja jäsenneltyä tietoa, joka vastaa juuri tietyn alan olennaisiin kysymyksiin ja auttaa kehittämään alaa eteenpäin.

onepirate